CÔNG TY PHẦN MỀM OOS

CÔNG TY PHẦN MỀM OOS

Lĩnh vực hoạt động: Cung cấp các giải pháp phần mềm Doanh nghiệp chất lượng cao cho các đối tác lớn tại Việt Nam.

Chiến lược phát triển: Xây dựng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ công nghệ chất lượng cao phục vụ cho các Doanh nghiệp Việt Nam, giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài và khẳng định sức sáng tạo và năng lực công nghệ của con người Việt Nam.

Tầm nhìn: OOS đã và đang phấn đấu trở thành một trong những công ty uy tín nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực phát triển và cung cấp giải pháp phần mềm quản lý Doanh nghiệp, tuân theo những quy chuẩn quốc tế để trở thành một đối tác tin cậy trong khu vực và trên thế giới! Các sản phẩm, dịch vụ OOS.JSM - Phần mềm quản lý cổ đông OOS.EVS - Phần mềm hỗ trợ đại hội cổ đông OOS.GHR - Phần mềm quản lý nhân sự OOS.SRM - Phần mềm quản lý nhà hàng OOS.ERP - Hệ thống phần mềm quản trị Doanh nghiệp tổng thể

Bài viết liên quan