Kiến thức đầu tư

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CHÍNH SÁCH BHXH

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CHÍNH SÁCH BHXH

Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu sẽ điều chỉnh theo mục tiêu tăng tuổi nghỉ hưu chung, thu hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu. Đối với những ngành nghề đặc biệt, người lao động được quyền nghỉ hưu sớm, hoặc muộn hơn 5 tuổi…
Chi tiết >
[INFOGRAPHIC] LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÁC ĐỊNH KHẨU VỊ RỦI RO CỦA BẠN?

[INFOGRAPHIC] LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÁC ĐỊNH KHẨU VỊ RỦI RO CỦA BẠN?

[INFOGRAPHIC] Làm thế nào để xác định khẩu vị rủi ro của bạn?
Chi tiết >
KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ

Cùng EMIME nâng cao năng lực đầu tư của bạn thông qua tập hợp những bài viết và tài liệu hay chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đầu tư và quản lý tài chính cá nhân từ các nguồn trong và ngoài nước.
Chi tiết >
15 KINH NGHIỆM PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CỦA WARREN BUFFETT

15 KINH NGHIỆM PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CỦA WARREN BUFFETT

Tầm quan trọng của việc hiểu và diễn giải các khoản mục kế toán trong đầu tư cổ phiếu Cách Buffett diễn giải từng mục trong báo cáo tài chính và cách bạn có thể ứng dụng Cách đọc báo cáo tài chính như Warrent Buffett
Chi tiết >