ĐƯỜNG DÂY NÓNG: ( 024 ) 2215 2626 

 Liên hệ: 093 698 36 63 (Mr. Quý)

 

Nhu cầu của bạn

EMIME dần khẳng định vị thế trong lĩnh vực điều chuyển tài chính và quản lý tài sản cho các Doanh Nghiệp và Cá Nhân tại Việt Nam. Đội ngũ chúng tôi sẽ giúp bạn hoạch định vận hành Doanh nghiệp, kết nối và xúc tiến các hoạt động đầu tư, xây dựng và ươm tạo các doanh nghiệp triển vọng.