Tuyển dụng

Tìm cơ hội việc làm phù hợp với bạn tại đây

[ THÁNG 10/2021] - EMIME TUYỂN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ

[ THÁNG 10/2021] - EMIME TUYỂN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ

Lập các hồ sơ liên quan đến dự án đầu tư, tính toán hiệu quả đầu tư. Lập báo cáo đánh gía thông tin về hồ sơ pháp lý dự án và đề xuất hình thức đầu tư phù hợp.
Chi tiết >
[ THÁNG 07/2020 ] - EMIME TUYỂN VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ

[ THÁNG 07/2020 ] - EMIME TUYỂN VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Quản trị danh mục đầu tư, Thực hiện báo cáo phân tích đầu tư, báo cáo phân tích dự án, báo cáo quản trị Công ty con/liên doanh liên kết
Chi tiết >
[ THÁNG 07/2020 ] - EMIME TUYỂN VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN

[ THÁNG 07/2020 ] - EMIME TUYỂN VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Nghiên cứu và tư vấn, đưa ra các giải pháp đầu tư tốt nhất cho khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp
Chi tiết >
[ THÁNG 07/2020 ] - EMIME TUYỂN VỊ TRÍ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

[ THÁNG 07/2020 ] - EMIME TUYỂN VỊ TRÍ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Kiểm tra và xử lý chứng từ kế toán phát sinh (đúng, đủ, kịp thời) theo công việc được phân công
Chi tiết >