Tuyển dụng

Tìm cơ hội việc làm phù hợp với bạn tại đây

[ THÁNG 02-03/2020 ] - EMIME TUYỂN VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

[ THÁNG 02-03/2020 ] - EMIME TUYỂN VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Tư vấn cho Doanh nghiệp xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị: Sửa đổi Điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh; Mô hình tổ chức, bộ máy quản trị Công ty; Xây dựng quy chế quản trị Công ty…
Chi tiết >
[ THÁNG 02-03/2020 ] - EMIME TUYỂN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

[ THÁNG 02-03/2020 ] - EMIME TUYỂN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Thực hiện các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp của Công ty cung cấp cho khách hàng. Thẩm định các dự án, cơ hội đầu tư của Công ty.
Chi tiết >
[ THÁNG 02/2020 ] - EMIME TUYỂN VỊ TRÍ LỄ TÂN

[ THÁNG 02/2020 ] - EMIME TUYỂN VỊ TRÍ LỄ TÂN

Đón tiếp và hướng dẫn khách đến giao dịch và làm việc với Ban Lãnh đạo hoặc các phòng, ban, đơn vị.
Chi tiết >
[THÁNG 04/2018] - CÔNG TY KINH BẮC TUYỂN VỊ TRÍ GIÁM SÁT BÁN HÀNG MIỀN BẮC

[THÁNG 04/2018] - CÔNG TY KINH BẮC TUYỂN VỊ TRÍ GIÁM SÁT BÁN HÀNG MIỀN BẮC

Kinh Bắc đang tạo lập niềm tin và vị trí lớn trong hàng ngũ các doanh nghiệp dẫn đầu thị trường phân phối truyền thống tại Việt Nam, danh mục sản phẩm đa dạng với hơn 30+ nhãn hàng khác nhau tại 5 ngành hàng lớn. Các sản phẩm của…
Chi tiết >