Tuyển dụng

Tìm cơ hội việc làm phù hợp với bạn tại đây

[ THÁNG 02/2020 ] - EMIME TUYỂN VỊ TRÍ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

[ THÁNG 02/2020 ] - EMIME TUYỂN VỊ TRÍ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Mục đích của vị trí công việc: thu thập, tổng hợp, xử lý, kiểm tra, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp trên sổ kế toán.
Chi tiết >
[ THÁNG 02/2020 ] - EMIME TUYỂN VỊ TRÍ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

[ THÁNG 02/2020 ] - EMIME TUYỂN VỊ TRÍ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Mục đích của vị trí công việc: chịu trách nhiệm hoạt động của toàn công ty, điều hành tất cả mọi công việc hàng ngày.
Chi tiết >
[ THÁNG 02-03/2020 ] - EMIME TUYỂN VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI VÀ BÌNH PHƯỚC

[ THÁNG 02-03/2020 ] - EMIME TUYỂN VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI VÀ BÌNH PHƯỚC

Lên JD vị trí tuyển dụng, đăng tuyển, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ, đặt lịch phỏng vấn và phối hợp với Trưởng các bộ phận tổ chức phỏng vấn, lựa chọn ứng viên phù hợp theo đúng yêu cầu.
Chi tiết >
[ THÁNG 02-03/2020 ] - EMIME TUYỂN VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

[ THÁNG 02-03/2020 ] - EMIME TUYỂN VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

Giám sát tất cả các hoạt động pháp lý của công ty, đảm bảo các hoạt động của công ty thực hiện theo đúng pháp luật liên quan, nội quy, quy định và điều lệ Công ty.
Chi tiết >