Văn hóa công ty

EMIME - CAFÉ SÁNG THỨ 7 HẰNG TUẦN

EMIME - CAFÉ SÁNG THỨ 7 HẰNG TUẦN

EMIME sẽ duy trì chương trình này là 1 văn hóa thường lệ hằng tuần. Chương trình này sẽ được diễn ra dưới qui mô hội thảo, những buổi chia sẻ làm tăng thêm văn hóa nội bộ công ty. Toàn thể cán bộ, nhân viên công ty sẽ cùng…
Chi tiết >