TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Tư vấn đầu tư, tư vấn huy động vốn, tư vấn vận hành và quản trị doanh nghiệp, tư vấn xây dựng và phát triển thương hiệu, tư vấn chuyển đổi các hình thức kinh doanh, tư vấn xúc tiến đầu tư...

TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC HĐKD (TNHH - CTCP)

TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC HĐKD (TNHH - CTCP)

Tư vấn chuyển đổi hình thức hoạt động kinh doanh TNHH – CTCP là một trong những hình thức cấu trúc lại công ty. Việc tư vấn để đáp ứng…
Chi tiết >
TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

Thương Hiệu chính là bản đồ định hướng doanh nghiệp. Với nhiều năm hoạt động trong ngành, công việc của chúng tôi là đồng hành cùng doanh nghiệp, đưa ra…
Chi tiết >
TƯ VẤN MUA BÁN SÁP NHẬP (M&A)

TƯ VẤN MUA BÁN SÁP NHẬP (M&A)

EMIME với kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong quá trình giải quyết các giao dịch về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, đội ngũ chuyên gia của EMIME đã…
Chi tiết >
TƯ VẤN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ - TÌM KIẾM ĐỐI TÁC ĐẦU TƯ CHO CÁC DỰ ÁN

TƯ VẤN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ - TÌM KIẾM ĐỐI TÁC ĐẦU TƯ CHO CÁC DỰ ÁN

Trong 10 năm qua, đội ngũ ban lãnh đạo EMIME hoạt động rất năng động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn và xúc tiến thương mại cho…
Chi tiết >
TƯ VẤN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

TƯ VẤN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Sau khi cổ phần hóa và hoặc trở thành công ty đại chúng, các khách hàng doanh nghiệp có thể lựa chọn niêm yết trên thị trường chứng khoán tập…
Chi tiết >
TƯ VẤN HUY ĐỘNG VỐN - TÌM KIẾM NHÀ ĐẦU TƯ

TƯ VẤN HUY ĐỘNG VỐN - TÌM KIẾM NHÀ ĐẦU TƯ

Làm thế nào để huy động được vốn cho Doanh nghiệp của mình ở thời điểm hiện tại? Đây luôn là câu hỏi của bất kỳ ai quan tâm đến…
Chi tiết >
TƯ VẤN QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN

Emime hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phân tích, tạo lập chiến lược, phát triển các mô hình quản trị doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp quản trị một cách bài…
Chi tiết >
TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Trong 10 năm qua, đội ngũ ban lãnh đạo EMIME hoạt động rất năng động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn và xúc tiến thương mại cho…
Chi tiết >