ĐƯỜNG DÂY NÓNG  0938 81 9636 

Consultant to raise capital, seek investors

Vốn kinh doanh là mạch máu nuôi sống doanh nghiệp (DN), nó giúp cho mọi hoạt động kinh doanh được thông suốt. Mỗi doanh nghiệp lại có kế hoạch huy động vốn riêng, phù hợp với định hướng phát triển của mình. Làm thế nào để huy động được vốn cho Doanh nghiệp của mình ở thời điểm hiện tại? Đây luôn là câu hỏi của bất kỳ ai quan tâm đến việc gia tăng nguồn tài chính cho Doanh nghiệp của mình. EMIME sẽ tư vấn cho khách hàng cách thức huy động vốn hiệu quả nhất vơi chi phí thấp nhất.

CONSULTANT TO RAISE CAPITAL, SEEK INVESTORS