ĐƯỜNG DÂY NÓNG  0938 81 9636 

TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC HĐKD (TNHH - CTCP)

Tư vấn chuyển đổi hình thức hoạt động kinh doanh TNHH – CTCP là một trong những hình thức cấu trúc lại công ty. Việc tư vấn để đáp ứng nhu cầu phát triển cũng như phạm vi hoạt động của Công ty, giúp Doanh nghiệp có nhiều lợi thế như: lợi thế về vốn, mối quan hệ, nhân sự, khả năng chuyên môn sẽ được Emime tư vấn & bám sát chi tiết từng hạng mục

TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC HĐKD (TNHH - CTCP)