NHU CẦU CỦA BẠN

NHU CẦU CỦA BẠN

Công ty cổ phần Đầu tư EMIME được khởi xướng và sáng lập bởi đội ngũ lãnh đạo có Kinh nghiệm chuyên môn trên 10 năm trong ngành, dựa trên các nền tảng nguồn lực lâu năm đã có. EMIME phấn đấu đạt qui mô nguồn vốn trong giai đoạn 2020-2025 là 1000 tỷ đồng

EMIME chúng tôi tập trung khai thác triệt để đòn bẩy tài chính và sức mạnh cốt lõi tri thức, với mong muốn giúp cho các chủ doanh nghiệp phát triển được doanh nghiệp của mình, đóng góp chung cho công cuộc xây dựng "hệ sinh thái các doanh nghiệp thịnh vượng". Nguồn vốn EMIME được hình thành từ các Nhà Đầu tư, các doanh nghiệp, cá nhân góp vốn trong nước.

Công ty Đầu tư EMIME rất năng động cho các hoạt động hỗ trợ, bảo trợ và đầu tư cho các doanh nghiệp triển vọng, hướng đến các sản phẩm đổi mới, sáng tạo, góp phần thay đổi cuộc sống. EMIME xem xét và khuyến khích các doanh nghiệp có định hướng công nghệ cao như: năng lượng sạch, trí tuệ nhân tạo... các lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, và hệ thống phân phối… có tiềm năng áp dụng với qui mô rộng tại Việt Nam và các nước có điều kiện phát triển tương tự trong khu vực và thế giới.

EMIME dành cơ chế ưu tiên cho các hoạt động doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn hoặc trợ giúp cho các ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước.

CÔNG TY ĐẦU TƯ EMIME PHỤC VỤ CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN 4 NHU CẦU CƠ BẢN NHƯ SAU: 

1. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH ( góp vốn )

2. TƯ VẤN DOANH NGHIỆP (quản trị vận hành và phát triển thương hiệu)

3. XÚC TIẾN ĐẦU TƯ (kết nối cơ hội hợp tác)

4. ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP (ươm tạo khởi nghiệp)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EMIME  

Điện thoại: (84-24) 2215 2626 / Di động: 093 698 3663 / Fax: (84-24) 2215 2626

Email: info@emime.vn / Webiste: www.emime.vn

Địa chỉ: Số 5 ngõ 23 Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội 

Bài viết liên quan