ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Sự phát triển bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã làm biến đổi sâu sắc các hệ thống kết nối xã hội và nền kinh tế Việt Nam, tạo nên một xu hướng mới tác động mạnh mẽ toàn diện lên mọi mặt đời sống con người, từ hoạt động sản xuất đến lối sống sinh hoạt, văn hóa, ở tất cả các cấp độ từ phạm vi toàn cầu đến khu vực, quốc gia, từng tổ chức, từng cá nhân”

Các nền kinh tế sẽ chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào các yếu tố đầu vào truyền thống như lao động giá rẻ, đất đai, tài nguyên sang mô hình tăng trưởng do công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy. Cách mạng số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng sẽ mang lại đầy đủ những cơ hội và thách thức cho Việt Nam.

Với không ít lợi thế cạnh tranh, phát triển CNTT và lợi thế nguồn lực dân số vàng, Việt Nam dù đi sau vẫn có thể thành công nếu chúng ta nắm bắt được cơ hội, có chiến lược đúng đắn, có chương trình hành động cụ thể kịp thời và triển khai thực thi quyết liệt, hiệu quả. "Trích lời thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết"

Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn về thu hút đầu tư công nghệ cao, với sự góp mặt của hầu hết các hãng công nghệ thông tin hàng đầu thế giới như IBM, Microsoft, Intel, Toshiba, Samsung,…. Chúng ta cũng đã có những doanh nghiệp công nghệ thông tin được thế giới biết đến như Viettel, FPT, VNPT,... và đang có ngày càng nhiều các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực này. 

EMIME Chúng tôi đồng hành cùng với các chủ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ trong mọi ngành, lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Chúng tôi đầu tư và tư vấn hỗ trợ Doanh nghiệp quản trị vận hành, cùng Doanh nghiệp nắm bắt và chủ động trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra như một xu thế tất yếu.