TƯ VẤN QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN

Emime hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phân tích, tạo lập chiến lược, phát triển các mô hình quản trị doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp quản trị một cách bài bản theo các thông lệ chuẩn của quản trị quốc tế nâng cao hiệu quả doanh nghiệp và phát triển một cách bền vững, kiểm soát hoạt động chiến lược và hàng ngày.

TƯ VẤN QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN

Emime hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phân tích, tạo lập chiến lược, phát triển các mô hình quản trị doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp quản trị một cách bài bản theo các thông lệ chuẩn của quản trị quốc tế nâng cao hiệu quả doanh nghiệp và phát triển một cách bền vững, kiểm soát hoạt động chiến lược và hàng ngày. 

CÁC NỘI DUNG TƯ VẤN:

 • Tư vấn Xây dựng, sửa đổi điều lệ
 • Tư vấn Các nội dung về cổ đông, quan hệ cổ đông, quản lý cổ đông
 • Tổ chức hoạt động của HĐQT, BKS, Ban điều hành
 • Xây dựng quy chế quản trị Công ty, Báo cáo quản trị CTCP
 • Quản trị công ty định hướng tham gia Thị trường chứng khoán
 • Tư vấn  về công bố thông tin phù hợp với pháp luật
 • Tư vấn  tổ chức đại hội đồng thường niên và bất thường
 • Tư vấn bầu lại Hội đồng quản trị, ban kiểm soát
 • Tư vấn trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu
 • Tư vấn xác định giá trị cổ phần
 • Tư vấn phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
 • Mua/ bán cổ phiếu quỹ

LỢI THẾ KINH DOANH

- Đội ngũ chuyên gia tư vấn
- Kiến thức về thị trường và xu hướng hiện tại
- Cập nhật tin tức, thông tin và số liệu mới nhất
- Liên hệ với tổ chức phát triển kinh tế địa phương và khu vực, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ
- Hỗ trợ hệ thống văn phòng, nhân viên hành chính - kế toán
- Hiểu biết về các thủ tục hành chính, pháp lý doanh nghiệp

LĨNH VỰC KINH DOANH

- Công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, công nghệ năng lượng
- Hệ thống thiết bị dược phẩm, y tế, chăm sóc sức khỏe
- Hệ thống phân phối kinh doanh truyền thống
- Xây dựng và phát triển Thương hiệu
-

Tư vấn và set-up doanh nghiệp và Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EMIME  

Điện thoại: (84-24) 2215 2626 / Di động: 093 698 3663 / Fax: (84-24) 2215 2626

Email: info@emime.vn / Webiste: www.emime.vn

Địa chỉ: Số 5 ngõ 23 Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội