Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Bài viết liên quan

Ý NGHĨA LOGO & SLOGAN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EMIME

Ý NGHĨA LOGO & SLOGAN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EMIME

Biểu tượng EMIME được vị thầy tâm linh ẩn danh trao gửi hòa cùng tâm nguyện chủ tịch Nguyễn Văn Linh ấp ủ qua nhiều ngày tháng dài thao thức suy tưởng. Và tiến trình "KẾT NỐI - PHÁT TRIỂN - THĂNG HOA - PHÁT TRIỂN - KẾT NỐI" cứ…
Chi tiết >